Liv och döds cykel

Oavsett hur hårt vi försöker kan vi inte komma undan liv och döds cykel. I hinduismen kallas denna eviga cykel Samsara . Denna fortsatta slinga av liv, död och återfödelse är kärnan i vardagen.

På senare tid har jag konfronterats med denna cykel. En plötslig tragisk död av en vän. Ett barns förestående födelse. En livshotande sjukdom hos någon jag älskar. Dessa saker är livets cykel.

Hur hanterar vi dem?

Det är lätt att bli gripen av rädsla eller sorg inför döden. Men det här är inte det enda valet. När jag tittar på döden har jag försökt att njuta av livet. Och det här är vad jag lär mig. Alla klichéerna är faktiskt sanna: Var tacksam för den tid du har. Uppskatta varje ögonblick.

Som yogier kan vi se döden i ansiktet - och acceptera den. Vi kan förstå att saker inte är dåliga eller bra, de är bara vad de är. Och vi kan använda vår praxis för att stärka vår övertygelse att leva i nuet.

Vi vill veta:

Hur lever du med döden? Hur påverkar detta ditt dagliga liv?

Rekommenderas

Kundalini 101: Den kraftfulla betydelsen av Sat Nam
Bästa näsringar
Sittande framåtböjning