Pose dedikerad till Sage Koundinya II

Pose Dedicated to the Sage Koundinya II: Steg-för-steg-instruktioner

Steg 1

Börja i Adho Mukha Svanasana, med händerna axelbredd från varandra. Steg din vänstra fot långt framåt, förbi utsidan av din vänstra arm och lägg den på golvet framför din vänstra hand.

Steg 2

Böj din vänstra armbåge och vrid din torso till höger, släpp vänster axel och hela vänstra sidan av torso så lågt som möjligt på din inre vänstra lår. Tryck ditt lår mot din torso, skjut vänster överarm och axel så långt du kan under baksidan av vänster lår strax ovanför knäet. Placera baksidan av låret så högt upp som möjligt på överarmen.

Se även  Challenge Pose: Pose Dedicated to the Sage Koundinya II

Steg 3

Håll din vikt centrerad ungefär mellan dina händer, börja krypa din vänstra fot framåt längs golvet så att mer och mer av benets vikt kommer på armen; låt vänster fot naturligt röra sig lite åt vänster när du gör detta. När du inte kan gå foten längre fram utan att lyfta den från golvet, räta ut knäet så mycket du kan och nå kraftigt framåt och ut till vänster sida.

Mer  Twist Poses

Steg 4

Böj båda armbågarna och flytta vikten långt framåt mellan händerna tills du kan lyfta bakbenet. Lyft kraftigt tills benet är parallellt med golvet. Håll knäet förlängt och tryck sedan rakt tillbaka genom din fot.

Mer  armbalans poserar

Steg 5

Lyft bröstet tills din torso är parallell med golvet, tryck kraftigt ner genom dina inre händer för att bibehålla denna position.

Steg 6

Lyft huvudet och se framåt, håll ögonen och pannan mjuk. Andas jämnt. Håll posen i 20 sekunder eller längre, gå sedan tillbaka till Adho Mukha Svanasana. Upprepa den på andra sidan under samma tid.

GÅ TILLBAKA TILL AZ POSE FINDER

Posera information

Sanskrit Namn

Eka Pada Koundinyanasana II

Pose Level

1

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

  • Varje handleds- eller nedre ryggskada

Förberedande poser

  • Supta Padangusthasana
  • Chaturanga Dandasana
  • Upavistha Konasana

Uppföljning poserar

  • Uttanasana
  • Adho Mukha Svanasana

Nybörjartips

Stöd ena eller båda benen på en stol och / eller stolstol för att säkra din balans.

Fördelar

  • Stärker armarna och handlederna
  • Toner magen och ryggraden

Rekommenderas

7 steg för att trotsa tyngdkraft och balans i handstand
Sanningen om tantra
Hip Flexor Anatomy 101: Counterposes for Sit-Asana