Essential Foot and Leg Anatomy Every Yogi Needs to know

Yogalärare råder nästan universellt sina elever att placera sina fotleder och stora tår ihop eller rada upp sina fötter under höfterna med ytterkanterna parallella med mattans kanter - i Tadasana (Mountain Pose) eller Utkatasana (Chair Pose). De mest anatomiskt lutande lärarna uppmanar eleverna att rikta in sina fötter så att de andra tårna pekar rakt framåt och placerar skenbenen (skenbenen) relativt fötterna.Även om du j

So Hum: Contemplation Meditation

Denna kontemplationsmeditation är ett tillfälle att fokusera "tänkande sinne" på mysteriet med att vara.Det yogiska mantrat "så hum" är inte bara en återspegling av andedräkten utan har också en kontemplativ betydelse: "Jag är det" ( så = "Jag är" och hum = "det"). Här, "det" hänvisar till hela skapelsen, den som andas oss alla. Denna kontemp