Möt innovatörerna: Vyaas Houston

För Vyaas Houston är sjungande sanskrit lika mycket en del av yoga som asana eller meditation, och hans undervisningstekniker kan få någon att läsa och uttala sanskrit på en helg. Houston studerade sanskrit i många år med Ramamurti S. Mishra och fortsatte sedan med en MA i sanskrit från Columbia University. 1989 grundade han American Sanskrit Institute i Warwick, New York.

"Språket är det medium genom vilket mänskligt liv fortsätter att utvecklas", konstaterar Houston. "Sanskritens utveckling i antiken representerar en stor våg mot upplyst medvetande. Jag ser sanskrit som en nyckel till grunden för yogatraditionen i modern tid. Det är spännande att överväga den uppvaknande som är möjlig med äktenskapet mellan antik språkvetenskap och digital teknologi."

Rekommenderas

Vad du behöver veta om Fascia
Upward Plank Pose
Bästa kåta getgräs